Σας ευχαριστώ για τον έλεγχο του οχήματος. Άμεση εξυπηρέτηση, καταπληκτικός έλεγχος αυτοκινήτου από όλες τις απόψεις και επαγγελματισμός στις υπηρεσίες που πρόσφεραν